Ambassaden i Brasilia

I Brasilia forvaltar Statsbygg eigedommen som utgjer stasjonssjefbustad, tenestebustad og kontor ved Noregs ambassade i Brasil.

Statsbygg forvaltar og utviklar eigedommar i utlandet, i første rekkje for den norske utanrikstenesta. Vi forvaltar over 150 bygningar fordelte på ca 100 eigedomskompleks over nærmare 100 000 kvadratmeter utanfor landegrensene. Statsbygg er representert i over 50 land.

Statsbygg har både ambassadar, embetsbustader, generalkonsulat og tenestebustader i porteføljen. Vi har òg «Norges hus» der leigetakarane er faste delegasjonar, norske selskap eller organisasjonar. I dag er det omtrent 600 personar som tenestegjer ved dei norske utanriksstasjonane, i tillegg kjem over 900 lokalt tilsette og nærmare 100 spesialutsendingar.

Vi er svært stolte over eigedommane i utanlandsporteføljen vår. Det er ein portefølje der bygningane er like forskjellige som landa dei ligg i.

Eiendom. Forvaltes
Ambassade

Ses Avenida Das Nacoes, Lote 28

70418 Brasilia, Df

BRASIL

Fakta

Bygg:
  • Kontor
  • Stasjonssjefsbolig
  • Tjenestebolig Ii
  • Tjenestebolig
Eiendomstype: ambassade
Tomteareal: ca 25000 m2
Bruttoareal: ca 1150 m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

×