London, Ambassaden i

Den norske ambassaden i London er en av Norges største utenriksstasjoner, der det til daglig arbeider over 30 personer.

Før unionsoppløsningen i 1905 hadde man en norsk-svensk sendemann stasjonert ved en felles legasjon i London. Fra 1906 hadde Norge egen sendemann, kalt minister eller chargé d'affaires. Etter 1942 hadde sendemannen rang av ambassadør.

Ambassadens kontorer ligger i Belgravia, nærmere bestemt 25 Belgrave Square. Kontorfasilitetene er fordelt over fire etasjer i tillegg til innredet kjeller.

I 2011 ble det foretatt en oppgradering av ambassaden. Prosjektet besto av en omfattende restrukturering av underetasjen, etablering av HC-heis til visumseksjonen, flytting av enkelte funksjoner og en omfattende generell oppgradering.

Eiendom. Forvaltes
Ambassade

25 Belgrave Square

London Sw 1X 8Qd

Fakta

Bygg:
  • Kontor
Eiendomstype: ambassade
Tomteareal: ca
500
m2
Bruttoareal: ca
1698
m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

×