New Delhi, Ambassaden i

Statsbygg forvaltar og utviklar eigedommar i utlandet, i første rekkje for den norske utanrikstenesta. Vi forvaltar over 150 bygningar fordelte på ca 100 eigedomskompleks over nærmare 100 000 kvadratmeter utanfor landegrensene. Statsbygg er representert i over 50 land.

Då India fekk sjølvstende i 1947, fekk ambassadar frå heile verda tomter i ein enklave i New Delhi. Noregs ambassade ligg sentralt, med Vatikanets ambassade som nabo på den eine sida.

Bygningsmassen ved ambassaden blei teken i bruk i 1958

Den norske ambassaden i New Delhi er teikna av arkitekt Rolf Ramm Østgaard.

Statsbygg har gjennomført eit byggjeprosjekt for utviding av ambassaden i New Delhi med ny visumavdeling og bustader for utsende diplomatar. Les meir om dette via lenka under.

Eiendom. Forvaltes
Ambassade

50C-Shantipath, Chanakyapuri

110 021 New Dehli

Fakta

Bygg:
 • Ministerrådsbolig, A
 • Amb.S. Bolig, A
 • Amb.S. Bolig, D
 • Amb.S. Bolig, C
 • Tjenerkvarter
 • Stasjonssjefsbolig
 • Tjenestebolig, D
 • Amb.S. Bolig, E
 • Amb.S. Bolig, B
 • Kontor
Eiendomstype: ambassade
Tomteareal: ca
17500
m2
Bruttoareal: ca
4658
m2
Leietakere:
 • Utenriksdepartementet
 • Innovasjon Norge

×