New York, FN-delegasjonen i

I New York forvaltar Statsbygg eigedommen som utgjer stasjonssjefboligen ved Noregs FN-delegasjon.

Statsbygg forvaltar og utviklar eigedommar i utlandet, i første rekkje for den norske utanrikstenesta. Vi forvaltar over 150 bygningar fordelte på ca 100 eigedomskompleks over nærmare 100 000 kvadratmeter utanfor landegrensene. Statsbygg er representert i over 50 land.

Statsbygg har både ambassadar, embetsbustader, generalkonsulat og tenestebustader i porteføljen. Vi har òg «Norske Hus» der leigetakarane er faste delegasjonar, norske selskap eller organisasjonar. I dag er det omtrent 600 personar som tenestegjer ved dei norske utanriksstasjonane, i tillegg kjem over 900 lokalt tilsette og nærmare 100 spesialutsendingar.

Den norske FN-delegasjonen består av ekspertar innanfor område knytte til utvikling, humanitære tema, internasjonal jus og menneskerettar. Delegatane skal støtte norsk politikk, verdiar og interesser innanfor FN. Les mer på nettsidene deira.

Eiendom. Forvaltes
Annen eiendom utenlands

10 Gracie Square

Apt. 7. A

Fakta

Bygg:
  • Stasjonssjefsbolig
Eiendomstype: annen eiendom utenlands
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
469
m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

×