Washington, Ambassaden i

Den norske ambassaden og den tilhøyrande residensen ligg side om side på Massachusets Avenue, i det området som blir kalla Embassy Row i Washington D.C.

Bygningen som skulle oppførast for den norske ambassaden i USA på byrjinga av 1900-talet, blei aldri fullført som ambassade og Noreg leigde derfor lokale i mange år.

I 1929 kjøpte minister Halvard Bachke tomta der ambassaden ligg i dag, og to andre tomter i same strøket. Etterfølgeren hans, ambassadør Wilhelm von Munthe af Morgenstierne og det norsk-amerikanske miljøet i Washington samla inn penger og kjøpte eigedommene. Eigedommen der ambassaden ligg i dag blei så gitt i gåve til Noreg.

Statsbygg ferdigstilte i 2016 ei stor rehabilitering av residensen. 

Eiendom. Forvaltes
Ambassade

2720-34Th Street

Nw Washington D.C. 20008

Fakta

Bygg:
  • Kontor
  • Stasjonssjefsbolig
Eiendomstype: ambassade
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
3267
m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

×