Warszawa, Ambassaden i

I Warsawa forvalter Statsbygg den eiendommen som utgjør Norges ambassade i Polen.

Statsbygg forvalter og utvikler eiendommer i utlandet, primært for den norske utenrikstjenesten. Vi forvalter over 150 bygninger fordelt på ca 100 eiendomskompleks over nærmere 100 000 kvadratmeter utenfor landegrensene. Statsbygg er representert i over 50 land.

Statsbygg har både ambassader, embetsboliger, generalkonsulater og tjenesteboliger i sin portefølje. Vi har også «Norges hus» hvor leietakerne er faste delegasjoner, norske selskaper eller organisasjoner. I dag er det drøyt 600 personer som tjenestegjør ved de norske utenriksstasjonene, i tillegg kommer over 900 lokalt ansatte og nærmere 100 spesialutsendinger.

Vi er svært stolte over eiendommene i vår utenlandsportefølje. Det er en portefølje hvor bygningene er like forskjellige som landene de ligger i.

Eiendom. Forvaltes
Ambassade

Ul.F. Chopina 2A

00-559 Warszawa

Fakta

Bygg:
  • Kontor
  • Stasjonssjefsbolig
  • Amb.Sekr.Bolig (A)
  • Tjenestebolig (B)
Eiendomstype: ambassade
Tomteareal: ca
1035
m2
Bruttoareal: ca
1790
m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

×