Pretoria, Ambassaden i

I Pretoria forvaltar Statsbygg eigedommen som utgjer stasjonssjefsboligen ved Noregs ambassade i Sør-Arfika.

Statsbygg forvaltar og utviklar eigedommar i utlandet, i første rekkje for den norske utanrikstenesta. Vi forvaltar over 150 bygningar fordelte på ca 100 eigedomskompleks over nærmare 100 000 kvadratmeter utanfor landegrensene. Statsbygg er representert i over 50 land.

Statsbygg har både ambassadar, embetsbustader, generalkonsulat og tenestebustader i porteføljen. Vi har òg «Norges hus » der leigetakarane er faste delegasjonar, norske selskap eller organisasjonar. I dag er det omtrent 600 personar som tenestegjer ved dei norske utanriksstasjonane, i tillegg kjem over 900 lokalt tilsette og nærmare 100 spesialutsendingar.

Vi er svært stolte over eigedommane i utanlandsporteføljen vår. Det er ein portefølje der bygningane er like forskjellige som landa dei ligg i.

Eiendom. Forvaltes
Ambassade

Waterkloof Ridge

170 Taurus Avenue

Fakta

Bygg:
  • Stasjonssjefsbolig
Eiendomstype: ambassade
Tomteareal: ca
3900
m2
Bruttoareal: ca
493
m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

×