Ambassaden i Madrid

I Madrid forvalter Statsbygg eiendommen som utgjør stasjonssjefboligen ved ambassaden.

Residensen ligger i la Moraleja-området, et pent villaområde med store og representative eiendommer. Eiendommen fremstår som lite prangende, men meget representativ.

Bygningsarealet er på 900 kvadratmeter, med en 10 mål stor tomt. Bygget er i pusset mur, med utendørs svømmebasseng. Halvparten av tomten består av lavskog. 

I 2016 ble residensen gjort mer tilgjengelig gjennom en rekke universelle utformingstilpasninger, blant annet oppgradering av baderom og innvendige rekkverk.

Eiendom. Forvaltes
Ambassade

Camino De La Fuente 16

La Moraleja

Fakta

Bygg:
  • Stasjonssjefsbolig
Eiendomstype: ambassade
Tomteareal: ca
10000
m2
Bruttoareal: ca
900
m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

×