Kanselliet i Vilnius

I Vilnius forvalter Statsbygg det som utgjør Norges ambassade i Litauen.

Statsbygg forvalter og utvikler eiendommer i utlandet, primært for den norske utenrikstjenesten. Vi forvalter over 150 bygninger fordelt på ca 100 eiendomskompleks over nærmere 100 000 kvadratmeter utenfor landegrensene. Statsbygg er representert i over 50 land.

Statsbygg har både ambassader, embetsboliger, generalkonsulater og tjenesteboliger i sin portefølje. Vi har også «Norges hus» hvor leietakerne er faste delegasjoner, norske selskaper eller organisasjoner. I dag er det drøyt 600 personer som tjenestegjør ved de norske utenriksstasjonene, i tillegg kommer over 900 lokalt ansatte og nærmere 100 spesialutsendinger.

Vi er svært stolte over eiendommene i vår utenlandsportefølje. Det er en portefølje hvor bygningene er like forskjellige som landene de ligger i.

Eiendom. Forvaltes
Ambassade

LITAUEN

Fakta

Bygg:
  • Tjenestebolig
  • Kontor
Eiendomstype: ambassade
Tomteareal: ca 0 m2
Bruttoareal: ca 730 m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

×