Ambassadeanlegget i Abuja

Statsbygg forvaltar Noregs ambassade i Nigeria. 

I 2003 flytte den norske ambassaden frå kystbyen Lagos til hovudstaden i Nigeria, Abuja. Abuja ligg midt i landet og har vore hovudstad sidan 1991.

Noregs ambassade blei bygd for UD i 2001 og kjøpt av Statsbygg i 2015.
Ambassadeanlegget består av ein embetsbustad, eit kanselli, tre tenesteleilegheiter og ei gjesteleilegheit. Til saman utgjer embetsbustad, kanselli og tenestebustader ca. 1700 kvadratmeter.

Eiendom. Forvaltes
Ambassade

Fakta

Bygg:
  • Ambassadeanlegg
  • Residens
Eiendomstype: ambassade
Tomteareal: ca
2475
m2
Bruttoareal: ca
2020
m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

×