Utenriksdepartementet, Victoria terrasse

Bygningenes historie går helt tilbake til 1874, da generalkonsul Peter Petersen kjøpte opp det ikke-regulerte slumkvarteret «Røverstatene», bestående av gateløpene Algier, Tunis og Tripoli. Målet var å bygge boliger for å gi slottet finere naboer.

Bygningen ble tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer i 1885.

Først ble basarhallene bygget, i to etasjer og med bueganger i tegl, badeanstalt, fiskehall og mange små butikker. Over basarene det storstilte boligkomplekset, som sto ferdig i 1890 og fikk navnet Victoria terrasse etter daværende kronprinsesse Victoria av Norge og Sverige (1862-1930).

Komplekset hadde i alt 13 leiegårder fordelt på tre kvartaler og standarden var svært høy for sin tid, med innlagt elektrisk strøm og badeværelser. Langs hovedfasaden lå de største leilighetene, med 6 til 12 rom og arealer på 240 til 460 kvadratmeter. Henrik Ibsen bodde i første etasje fra 1891 til 1895.

Men boligkomplekset innbrakte ikke nok inntekter og bygningene ble derfor i økende grad tatt i bruk som kontorer. Basarene på gateplan ble solgt og leiegårdene overtatt av Staten.

Under den tyske okkupasjonen ble Victoria terrasse hovedkvarter for Gestapo, og UD måtte evakuere. Gestapos tilstedeværelse førte til to allierte bombeangrep på Victoria terrasse: 25. september 1942 og 31. desember 1944. Sistnevnte ødela bygningen mot 7. juni-plassen, som ble revet og erstattet av et nytt kontorbygg på 1960-tallet, tegnet av arkitektene Bernt Heiberg og Ola Mørk Sandvik. UD flyttet først tilbake til Victoria terrasse da den nye kontorfløyen sto ferdig i 1963. På denne tiden ble de flotte basarhallene revet og erstattet med Vikaterrassen i betong.

Statsbygg har gjennomført mange rehabiliterings- og utbedringeprosjekter på de ulike delene av eiendommen. Et byggeprogram for en omfattende rehabilitering av Victoria terrasse ble vedtatt i 1991 og i årene etterpå fulgte prosjektene på rekke pg rad: En større rehabilitering av Sydfløyen med utbedring av tak, tårn og fasade samt ombygging/sikring av inngangspartiet og forbedret tilgjengelighet. Ferdig 1996. Rehabilitering av Nordkvartalet sto deretter for tur. Prosjektet omfattet også et tilbygg, Ovalen, ferdigstilt 1997. Neste trinn var en fortsettelse av rehabiliteringen av Nordkvartalet: teknisk infrastruktur, endring av planløsninger og utbedringer etter råte og asbest blant annet. Ferdigstilt 2001.

Vern

I dag er størstedelen av bygningene vernet, og det er forslag om å frede eksteriøret og deler av interiøret. Spesielt er sydkvartalets interiør intakt, rikt dekorert med pilastre, profilering og gullbelagte smijernsdetaljer. 

Eiendom. Forvaltes
Regjeringsbygg

7. Juni Plass 1

0251 OSLO

Fakta

Eiendomstype: regjeringsbygg
Tomteareal: ca
9742
m2
Bruttoareal: ca
39149
m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet
  • Nasjonalt Klageorgan for Helsetjenesten

Last ned

Victoria terrasse, Nordkvartalet
Ferdigmelding

×