Bankplassen 4

Da Norges banks hovedsete ble flyttet fra Trondheim til Kristiania, oppførte banken sitt nybygg på Bankplassen 4 etter tegninger av arkitekt Ingvar O. Hjorth. Bygget sto ferdig 1906.

Bygget er oppført i jugendstil, og det det er brukt påkostede materialer, bl.a. norsk granitt og marmor. Fasadene er kledd med syenitt fra Larvik, hovedinngangsdøren er i bronse og takrenner og nedløpsrør i kobber.

Da Norges bank flyttet inn i nye lokaler i 1985 ble bygget ledig, og Statsbygg overtok eiendommen. Etter en del ombygginger og oppgraderinger ble bygningen ferdigstilt i 1989 og Museet for samtidskunst kunne flytte inn. Museet åpnet for publikum i 1990.

Museet for samtidskunst stengte dørene den 3. september 2017. De har flyttet inn i midlertidige lokaler i Nasjonalgalleriet på Tullinløkka, før de endelig flytter inn i det nye nasjonalmuseet på Vestbanen, som åpner dørene for publikum i 2020. 

Vern

Bankplassen 4 ble fredet i 2016. Fredningen omfatter bygningens eksteriør. Av interiør er hele 1. og 2. etasje fredet, av løst inventar opprinnelige møbler laget for bygningen.

Bygningen er fredet fordi den er et sjeldent enhetlig anlegg med meget høy kvalitet i utforming, materialkvalitet og håndverk.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Bankplassen 4

0151 OSLO

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
2010
m2
Bruttoareal: ca
7558
m2

Last ned:

Museet for samtidskunst
Faktaark

×