Bergenhus

Bergenhus var kongebolig og administrasjonssentrum dengang Bergen var hovedstad i Norge. Bergenhus er en av de eldste og best bevarte festningene i Norge og har de eldste bygningene i Statsbyggs eiendomsportefølje.

Håkonshallen ble reist på Holmen av kong Håkon Håkonsson i 1247-1261, etter forbilder fra gotiske steinhaller på kontinentet og i England. Den var et resultat av prosesser som gjorde Bergen til den viktigste byen i Norge på den tiden, og Holmen til et politisk sentrum. I løpet av samme århundre ble det bygget ringmur og flere kasteller. Deler av portkastellet og Magnus Lagabøters kastell står fortsatt, sistnevnte som del av Rosenkrantztårnet.

Etter forfall gjennom senmiddelalderen ble anlegget gjenreist under navnet Bergenhus på 1500-tallet. Da kom Jørgen Hanssøns ringmur, og i 1563 ble «kastellet ved sjøen» ombygget og utvidet til det vi kjenner som Rosenkrantztårnet etter byggherren, daværende lensherre Erik Rosenkrantz.

Under 2. verdenskrig brukte tyske styrker Bergenhus som lokalt hovedkvarter. 20. april 1944 ble både Håkonshallen, Rosenkrantztårnet og en rekke andre bygninger sterkt skadet av den voldsomme eksplosjonen i det nederlandske fartøyet Voorbode, som var lastet med dynamitt og ammunisjon. Omfattende gjenreisnings- og restaureringsarbeider måtte til før hallen og tårnet igjen kunne åpnes for publikum på første halvdel av 1960-tallet.

Statsbygg forvalter Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, stallbygningen, portkastellet og Jørgen Hanssøns ringmur. Resten av Bergenhus inklusiv alt grunnareal forvaltes av Forsvarsbygg.

I dag står Bymuseet i Bergen for bruken og det museale innholdet i bygningene. I tillegg til museumsdriften blir Håkonshallen også utleid til konserter og enkelte andre spesielle arrangement.

Vern

Bygningene og konstruksjonene fra middelalderen er automatisk fredet ved lov. Resten av Bergenhus ble fredet av Riksantikvaren i 2006.

  • Håkonshallen, Rosenkrantztårnet og Portkastellet: Eksteriør, interiør og naglefast inventar, inkludert Håkonshallens kongeinngang og restaureringsarbeidene fram til 1961.
  • Jørgen Hanssøns ringmur: Alle deler
  • Stallbygningen: Eksteriør og interiør med unntak av interiør og inventar i mellometasjen (kjøkken), samt inventar på loft.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

5003 BERGEN

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
71269
m2
Bruttoareal: ca
4407
m2

×