Gamlehaugen

Gamlehaugen ble bygget i 1900 av Christian Michelsen og har vært nasjonaleiendom med offentlig park, museum og kongebolig for Vestlandet siden Michelsens død i 1925.

Gamlehaugen kan ha vært ryddet til jordbruksland allerede før Svartedauden og blitt lagt øde av pesten. Michelsen kjøpte gården i 1898, rev det stående huset og bygget Gamlehaugen slik han ønsket det. Det sto ferdig i 1901, og med unntak av de to årene han var statsminister, bodde han der fram til sin død i 1925. Etter Michelsens bortgang gikk hans nærmeste krets umiddelbart i gang med en nasjonal innsamlingsaksjon for å kunne kjøpe Gamlehaugen og donere den til staten som nasjonaleiendom, kongebolig og museum.

Hovedbygningen er bygget med en skotsk middelalderborg som forbilde og er tegnet av arkitekt Jens Zetlitz Kielland. Han tegnet også deler av interiøret inklusive møbler til hallen. Huset er på ca 1800 kvm fordelt på fem etasjer medregnet kjeller og loft. 

Etter en del forfall i tiårene etter Michelsens død i 1925, er bygningen priodevis restaurert og framstår nå i god stand.

Parken

Det var Michelsen som fikk gjort området om til park. Han ga oppgaven til gartner Olav Moen. Moens ønske var å gjøre dette til en mest mulig eviggrønn park dominert av bartrær og busker. Han fikk ønsket kun delvis oppfylt da Michelsen hadde en glødende interesse for fruktavl og insisterte på å anlegge en frukthage. På det meste har det vært 120 frukttrær og nærmere 600 bærbusker på eiendommen. Det tar nesten en uke å klippe plenen, selv med fire-fem personer i arbeid.

I parken finnes ca 11.000 stauder, hvorav nesten 5000 er nyplantet de siste årene basert på hva man vet og tror befant seg i parken opprinnelig. I 2005 mottok Statsbygg prisen "Årets grønne park” for rehabiliteringen av parken som var gjennomført til 100 års-markeringen av Norge som selvstendig nasjon i juni 2005.

Eiendommen forvaltes og driftes av Statsbygg. Deler av hovedbygningen er åpent som museum deler av året. Praktisk informasjon finner du på nettsidene til Museum vest

Vern

Som kongelig eiendom er Gamlehaugen underlagt egne forvaltningsregler og tiltak gjennomføres i samråd med Riksantikvaren og Det kongelige hoff. Eiendommen behandles som fredet.

Eiendom. Forvaltes
Kongelig eiendom

Gamlehaugvegen 10

5231 PARADIS

Fakta

Eiendomstype: kongelig eiendom
Tomteareal: ca
81344
m2
Bruttoareal: ca
2509
m2

Les mer om Gamlehaugen

Nasjonaleiendommen Gamlehaugen
Faktaark

×