Regjeringens representasjonsanlegg

Regjeringens representasjonsanlegg består av to bygninger, og ligger i villastrøket bak slottet. Dette området ble anlagt av slottsarkitekt Linstow, etter inspirasjon fra den engelske bevegelsen for villabyer. Området ble regulert på midten av 1800-tallet for å sikre at det ble en landlig bakgrunn for slottet.

Parkveien 45

Parkveien 45 er tegnet av arkitekt Henrik Nissen, og stod ferdig i 1877. I 1896 ble huset solgt til staten, og etter noe byggearbeid ble huset gjort om til statsministerbolig og senere utenriksministerbolig

Huset ble okkupert av tyskerne under krigen. Etter okkupasjonen fungerte huset igjen som utenriksminister- og statsministerbolig før det i 1962 ble besluttet at huset skulle bli representasjonsbolig for regjeringen. 

Bygningens eksteriør er godt bevart. Også mye av de eldre interiørene er intakt.

Riddervolds gate 2

Riddervolds gate 2 ble oppført 1889 for Emil Christoffersen. Arkitekt var Henry Bertram Bucher, og Gustav Vigeland sto for utsmykking av fasaden. Opprinnelig var det en leilighet i hver etasje.

1970-tallet ble bygningen ominnredet til kontorer. Staten kjøpte eiendommen i 1996. I dag inngår den i regjeringens representasjonsanlegg.

Eksteriøret er i stor grad intakt, men interiøret er vesentlig endret. Det unike stukktaket i presserommet er imidlertid bevart.

Vern

Eiendommen er foreslått fredet i landsverneplan for kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fredningen omfatter bygningenes eksteriør, deler av interiøret, samt noe løst inventar i Parkveien 45. Utearealet er foreslått vernet i verneklasse 2. Hele eiendommen er fra før regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven.

Eiendom. Forvaltes
Regjeringsbygg

Inkognitogata 18, Parkveien 45,

og 47, Riddervoldsgt. 2

0256 OSLO

Fakta

Eiendomstype: regjeringsbygg
Tomteareal: ca
3687
m2
Bruttoareal: ca
3924
m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

×