Nordnorsk kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum er landets nordligste kunstmuseum. Museet legger spesiell vekt på å samle, dokumentere og synliggjøre kunst og kunsthåndverk med tilknytning til Nord-Norge, fra 1800-tallet til i dag.

Bygningen i Sjøgata 1 i Tromsø ble oppført i 1917 som post- og telegrafkontor, tegnet av arkitekt og murmester Søren Wiese Opsahl, hovedsakelig i nyklassisistisk stil med klare nybarokke elementer.

I 1967 gikk den over til å være politistasjon, helt til politiet flyttet ut i 1996. Nordnorsk kunstmuseum var på denne tiden på jakt etter større og bedre lokaler og da romprogram var utarbeidet, konstaterte man at den tidligere politistasjonen ville egne seg godt til dette formålet. Etter noe bearbeiding fikk prosjektet tilslutning fra Kulturdepartementet, og i 1999 kunne Statsbygg engasjere Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS til å prosjektere.

I 2002 var bygningen ferdig restaurert utvendig, og interiøret bygget om til museum. Dette omfattet betydelige endringer – tidligere trebjelkelag er erstattet med betongdekke for å tåle vekten av utstillinger, trapperom er revet og nye trapper og heis er bygget. I tillegg ble det gamle portrommet fra Sjøgata bygget inn og publikumsinngangen fra Kirkegata fikk ny rampe og trapp.

På grunn av bygningens kulturhistoriske verdi ble byantikvaren i Tromsø involvert i ombyggingsprosjektet. Nå er bygningen vurdert til å være i fredningsklasse i landsverneplanen for Kulturdepartementet.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Sjøgata 1

9008 TROMSØ

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
675
m2
Bruttoareal: ca
2818
m2
Leietakere:
  • Nordnorsk Kunstmuseum

×