Kriminalasylet i Trondheim

Denne eiendommen ligger på Kalvskinnet i Trondheim, en bydel med gammel institusjonsarkitektur, innenfor elveslyngen i Trondheim. Den gunstige beliggenheten mellom Skansen og Midtbyen er årsaken til at bydelen fra tidlig historie er bebygget med viktige institusjoner for byens befolkning.

Bygningen ble oppført i 1833 og tatt i bruk 1835 som "slaveriet på Skansen". Det viser datidens syn på behandling av sinnslidende, de ble innesperret og skulle overvåkes. Planløsningen gjenspeiler dette – det ovale rommet midt i bygningen fikk kikkehull til de store rommene for de innsatte sinnslidende.

"Slaveriet" ble drevet fram til 1879, deretter var det tukthus, og så kriminalasyl fra 1880-årene. I 1961 ble de siste beboere eller pasienter overført til Reitgjerdet, bygningen ble rehabilitert og brukt i noen år som fengsel for promilledømte. Ny bruk kom først på 1990-tallet, da bygningen ble rehabilitert og brukt av Trondheim politikammer til kontorer og museum.

I 2001 ble Norsk rettsmuseum opprettet, og overtok lokalene og samlingen fra politimuseet.

Les mer om Kalvskinnet.

Vern

Bygningen er fredet. Formålet er å bevare den kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdien som et viktig eksempel på tidlig 1800-talls psykiatrisk institusjon/asyl.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Kongens Gate 95

7012 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
1693
m2
Bruttoareal: ca
1103
m2
Leietakere:
  • Stiftelsen Norsk rettsmuseum

×