Bjørgan prestegård

Eiendommen ligger på Kvikne i Tynset kommune. Våningshuset er en godt bevart prestebolig, trolig oppført omkring 1780-83 med sogneprest Johan Joachim Kyhn som byggherre. 

Bygningen er likevel mest kjent som dikteren Bjørnstjerne Bjørnsons fødested (1832) og barndomshjem. Bjørnstjernes far Peder Bjørnson var prest i bygda fra 1831 til 1837.

Eiendommen ble gitt i gave til staten som minnesmerke over Bjørnstjerne Bjørnson, og mottatt ved vedtak i Stortinget i 1919

I 1982 ble Bjørgan prestegård statsmuseum, først under De Sandvigske samlinger. I 2006 ble den overført til Nord-Østerdalsmuseet som nå står for det museumsfaglige og administrative. Som museum viser den et sjeldent godt bevart interiør fra slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet, med delvis ådret og marmorerte vegger og gulv, leirpussede vegger og dekorative dører, vindusprofiler og -innramminger.

Vern

Bjørgan prestegård er administrativt fredet:eksteriør, interiør og utendørs hele eiendommen med hagenDen er foreslått fredet i landsverneplan for Kulturdepartementet.

Bjørgan prestegård har stor personalhistorisk verdi som Bjørnsons fødested og barndomshjem, og som en godt bevart prestebolig fra tiden omkring 1800. Formålet med utomhusfredning er å sikre hagen som rest av prestegårdsanlegget, og med eventuelle hagehistoriske spor.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Kvikne

2512 KVIKNE

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
246
m2
Bruttoareal: ca
158
m2

×