Munkholmen

På denne holmen i Trondheimsfjorden reiste kong Knut et benediktiner-kloster i 1028. Munkene holdt stand helt til 1530, men etter reformasjonen ble eiendommen underlagt kongen. 

I 1659 begynte arbeidet med å bygge en festning her; den ble offisielt åpnet i 1690. Da var eiendommen allerede i bruk som statsfengsel. Festingen har vært i kamp en eneste gang - i 1718 ble det avfyrt skudd mot svenske soldater.

I løpet av første halvdel av 1800-tallet ble festningen ombygget for å holde tritt med utviklingen av militært forsvar. Så ble Munkholmen nedlagt som festning i 1893. Den var riktignok i tysk bruk under 2. verdenskrig, for å beskytte ubåtbasen Dora, men i 1967 ble den igjen overført til sivil bruk under Statens bygge- og eiendomsdirektorat, som senere ble til Statsbygg.

I dag er Munkholmen et populært utfarts- og badested med båtforbindelse i sommerhalvåret. Eiendommen er leiet ut til Trondheim kommune som igjen driver framleie til kultur- og serveringsvirksomheter.

Vern

Bygninger og konstruksjoner ble administrativt fredet i 1934. Statsbygg foreslo fredning av eiendommen i sin landsverneplan, og Riksantikvaren fattet vedtak om fredning av eiendommen 21. spetember 2018.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Munkholmen

7003 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
13000
m2
Bruttoareal: ca
3543
m2

×