Stiftsgården

Stiftsgården ligger i Trondheim sentrum i aksen Nidarosdomen - Torget - Munkholmen, med hovedinngang i Munkegt.

Stiftsgården ble bygget 1774-78 etter at utbyggeren, enkefru og geheimrådinne Cecilia Christine Schøller, fikk slått sammen flere mindre tomter i Munkegata. Arkitekt er ikke kjent, men mye tyder på at fru Schøller må ha benyttet kyndig hjelp fra Danmark. Bygningen ble ikke bare det største trepaleet i Trondheim, den var da den ble oppført Norges største trebygning og er et av Trondheims fornemste kulturminner fra 1700-tallet.

Staten kjøpte bygningen i 1800 og den fikk etter hvert tilnavnet Stiftsgården, ettersom stiftsamtmannen holdt til her. I perioden 1816-19 huset den også Norges Bank.

Fra 1860 sto deler av bygningen til kongehusets disposisjon. I 1906 fikk den offisiell status som kongebolig, og siden har Stiftsgården stått i sentrum for alle monarkiske begivenheter i Trøndelag.

I perioden 1970-80 ble det gjort større restaureringsarbeider i representasjonsrommene. Det var også omfattende innvendig rehabilitering av bygningen i forkant av Trondheims 1000-årsjubileum 1997.

Statsbygg overtok ansvaret for drift og vedlikehold i 1962, og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum leder den museale driften av anlegget. Parken er åpen for publikum.

Vern

I likhet med øvrige kongelige eiendommer er Stiftsgården holdt utenfor landsverneplanene, men forvaltes som om den var fredet.

Eiendom. Forvaltes
Kongelig eiendom

Munkegata 23

7011 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: kongelig eiendom
Tomteareal: ca
6682
m2
Bruttoareal: ca
4054
m2

×