Kongsvold Fjeldstue

Kongsvold fjellstue ligger 900 m.o.h på Dovrefjell i Oppdal kommune, øverst i Drivdalen. 

Offisielt ble det etablert fjellstue på Dovrefjell i 1670, og 1704 fikk den navnet Kongsvold, bestemt av Fredrik IV. 

Den opprinnelige bygningen ble brent under den store nordiske krig i 1710. Gjenoppbyggingen startet 1720, der anlegget ligger i dag. Hovedbygningens 1. etasje, Nedre og ett av stabburene stammer fra denne perioden.

Midt på 1800-tallet var det en økonomisk svak periode for fjellstua, og med Rørosbanens åpning 1877 avtok den ordinære trafikken over Dovre. Da startet imidlertid turismen for fullt, og Kongsvold måtte bygges ut for å tilfredsstille nye behov. Tunet har sin form fra denne perioden.

Med åpningen av Dovrebanen ble det enkelt å krysse fjellet, og fjellstuene hadde ikke lenger noen misjon som livbergingsstasjoner. De ble solgt til de familiene som hadde sittet der i generasjoner. Kongsvold ble i 1936 solgt til familien som hadde vært der siden 1670. I 1973 døde daværende eier, og testamenterte Kongsvold til staten ved Miljøverndepartementet under forutsetning av at eiendommen skulle inngå i Dovrefjell nasjonalpark, og fjellstuen skulle drives videre som fjellstue.

Departementet har fortsatt det formelle ansvaret; Statsbygg forvalter bygningsmassen og fjellstuen/hotellet drives av en privat leietaker, se nettstedet kongsvold.no.

Vern

Av de 22 bygningene på eiendommen er 15 fredet sammen med deler av området rundt husene, resten av bygningene er vernet i verneklasse 2 gjennom Klima- og miljødepartementets landsverneplan. Formålet er å ivareta bygningsmiljøet som helhetlig anlegg knyttet til flere hundre års tradisjon som fjellstue.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Dovrefjell

7340 OPPDAL

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
95000
m2
Bruttoareal: ca
3597
m2
Leietakere:
  • Riksantikvaren

×