Austråttborgen

Denne eiendommen er kjent i historien helt fra år 1000; den er nevnt i Olav Tryggvasons saga. I middelalderen og fram til omtrent år 1700 var den et av de fremste seter for høyadel i landsdelen. 

Eiendommens historie går tilbake til år 1000 og den er nevnt i Olav Tryggvasons saga.  I middelalderen var Austrått sete for en rekke høyaristokrater. Her rådde i sin tid fru Inger Ottesdatter Rømer, som overtok godset i 1510 og via arv og giftemål ble den største private landeieren i Norge. Hun er skildret litterært i skuespillet «Fru Inger til Østråt» av Henrik Ibsen. Hennes datter Lucie giftet seg med den danske adelsmannen Jens Bjelke. Hans sønn Ove Bjelke er regnet som den som fullførte borgen omtrent som den står i dag, i ca 1660.

Etter lang tid med forfall, og en brann i 1916, ble borgen med en liten del av eiendommen gitt i gave til staten i 1919. Den gjennomgikk omfattende restaureringer fra 1920 til 1961. Omkring nedre borggård sto svalgangen ferdig i 1956 med nye karyatider (figurer). Øvre borggård ble hellelagt etter tegninger fra 1700-tallet, mens nedre borggård ble brolagt.

I dag drives eiendommen som museum av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Les mer på deres nettsider.

Vern

Hovedbygningen er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Sidefløyene og borggården ble vedtaksfredet 1923. Pyramiden og parken som hører til gården er foreslått fredet i landsverneplan for kulturdepartementet. Austråttlunden landskapsvernområde ble opprettet 1975. Kommuneplan vedtatt 2014 angir hele eiendommen som hensynssone kulturmiljø og kulturlandskap.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Borgveien 6

7140 OPPHAUG

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
47151
m2
Bruttoareal: ca
1573
m2

×