Falstad

Falstad ligger på Ekne i Levanger kommune, Nord-Trøndelag.  Eiendommen er omgitt av landbruksområder og bygningene av store gressplener tilhørende eiendommen. 

Eiendommen Falstad har en historie som strekker seg tilbake til slutten av 1800-tallet. Falstadbygningen, slik vi kjenner den i dag, ble oppført i 1921 som skolehjem for vanskeligstilte gutter.

På eiendommen ligger, foruten hovedbygningen fra 1921, gymnastikkbygningen fra 1943, kommandantboligen fra 1943 og en garasje fra femtitallet. De to førstnevnte bygningen ligger på vestsiden av Byaelva. Kommandantboligen og garasjen ligger på østsiden. Inne i hovedbygningens borggård står en bjørk som er omtalt i historiske kilder.

I 1941 ble bygningen beslaglagt og omgjort til fangeleir av den tyske okkupasjonsmakten. Etter frigjøingen i 1945 ble lnnherad tvangsarbeidsleir for landssvikdømte etablert i bygningen. Leiren ble avviklet i 1949. Falstadbygningen ble deretter bygd om, og var spesialskole og senere spesialpedagogisk kompetansesenter. Falstad Museum ble etablert i kjelleretasjen i forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995. Skoledrifta opphørte i 1996, og bygningen sto tom fram til Statsbygg fikk i oppdrag å foreta en ombygging, oppstart i 2004 og ferdigstilling i 2006. Kommandantboligen ble kjøpt tilbake av Statsbygg i 2011, den var da på private hender.

Stiftelsen Falstadsenteret flyttet inn i januar 2006. Les mer om Falstadsenteret på deres nettsider.

Vern

Eiendommen Falstad er foreslått vernet i verneklasse 2 i Statsbyggs landsverneplan. Formålet med vernet er å sikre og synliggjøre Falstads eiendoms- og bygningshistorie knyttet til den norske skolehjemshistorien, spesialskolehistorien og ikke minst den norske krigshistorien knyttet til fangeleiren SS Strafgefangenenlager Falstad.

Cirka en kilometer sør for eiendommen ligger Falstadskogen som var retterplass under krigen. Stedet ble vedtaksfredet i 1989.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Falstadvegen 59

7624 EKNE

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
38263
m2
Bruttoareal: ca
3265
m2
Leietakere:
  • Stiftelsen Falstadsentret
  • Falstadsenterets Venner

×