Regjeringskvartalet, R6

Regjeringsbygg 6, R6, brukes i dag av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet, samt enkelte funksjoner for Servicesenteret for departementene, DSS.

Da Statsbygg fikk i oppdrag å oppføre regjeringsbygg nummer seks, R6, ble løsningen å restaurere Keysers gate 8, utvide med nabobygget Keysers gate 6 og å rive og oppføre nybygg i Teatergata 9.

Keysers gate 8 ble oppført i 1898-1900 for Statens enkekasse, tegnet av arkitekt Bødtker. Bygningen ble restaurert nært samråd med Riksantikvaren og oppgradert til nøyverdig kontorstandard. Det flotteste rommet, "Enkesalen", der kvinnene kunne heve sine penger ved skrankene, er tilbakeført til slik det framsto i 1899. de opprinnelige gulvflisene kom til syne da betongen ble fjernet og hvitmalingen i taket ble fjernet og takdekorasjonene gjenskapt. Da gamle pengeskapene er beholdt og har  kommet i ny bruk. Alle dører og vinduer ble restaurert av snekkere som er spesialisert i antikvarisk restaurering.

Kontorbygget i Keysers gate 6 var fra 2001 og ble rehabilitert med nye fasader og en halv etasje ekstra. Alle kontorene fikk nye overflater og glass fra vegg til tak.

Teatergata 9, den tidligere Bien-gården, ble revet og nytt bygg på 13 etasjer ble oppført. 

Arkitekt for komplekset var BA arkitekter fram til byggestart 2010 og Narud Stokke Wiig sluttførte prosjektet. 

Vern

Keysers gate 8, den tidligere statens enkekasse, er foreslått fredet i landsverneplan for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet er å sikre de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene ved bygningen.

Eiendom. Forvaltes
Regjeringsbygg

Teatergat. 9

0180 OSLO

Fakta

Eiendomstype: regjeringsbygg
Tomteareal: ca
2906
m2
Bruttoareal: ca
21410
m2
Leietakere:
  • Landbruks- og matdepartementet
  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Drpartementenes Sikkerhets- og Serviceorg. (Dss)

×