Villa Grande

Villa Grande ligger på Bygdøy utenfor Oslo i et strøk med større villaer på forholdsvis store tomter. Eiendommen er på ca. 16 mål og består foruten hovedbygningen av et større hageanlegg med allé, steinportal og lysthus. 

Villa Grande var tidligere del av en større eiendom på Bygdøy. Villaen er bygget i nordisk romantisk stil i 1921 og er representativ for villaarkitekturen på begynnelsen av 1900-tallet. Den ble påbegynt som konsept av arkitektene Morgenstierne og Eide, og ferdigbygget etter tegninger av arkitekt J. Z. M Kielland. Bygningen er satt sammen av flere volumer bygget opp i balanse mellom symmetri og asymmetri. Bygningen består av en hovedfløy med dominerende midtstilt tårn, en lang sidefløy i vest og en smalere bygningskropp i øst.

Våren 1941 ble Villa Grande overført til Innenriksdepartementet. Bakgrunnen var at fører for NS og senere ministerpresident Vidkun Quisling ville bo i en representativ og sikker bolig. Innredningen ble fullført ved hjelp av arkitektene Essendrop og Egeberg.

Etter krigen ble villaen leid av den franske ambassaden fra 1946 til 1948. Fra 1948 fram til 1962 fungerte Villa Grande som pleie- og rehabiliteringshjem underlagt Ullevaal sykehus. Fra 1963 ble villaen benyttet i undervisningsøyemed, henholdsvis av Statens utdanning for helsepersonell og Høgskolen i Oslo og Akershus. I 1999 ble eiendommen lagt ut for salg, men salget ble ikke gjennomført.

I 2000 ga Stortinget sin tilslutning til forslaget fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet om bruk av Villa Grande til et Holocaust-senter. Statsbygg igangsatte arbeidet med omregulering av eiendommen i 2001, samme år som Riksantikvaren varslet at de ville igangsette fredning av hovedbygningen og lysthuset. Fredningsvedtaket ble fattet i 2005, og ble begrunnet med eiendommens mange ulike historiske aspekter.

Statsbygg fikk i oppdrag å rehabilitere og bygge om Villa Grande før Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, flyttet inn i 2005.

En utvidelse er under planlegging - les mer på våre prosjektsider (se lenke nederst på siden).

Vern

Villa Grande ble fredet i 2005, dette omfatter eksteriør, deler av interiør samt hageanlegget mot sørvest med lysthus. Formålet med fredningen er å bevare et anlegg som kan belyse en mørk side av historien. De krigshistoriske og personalhistoriske aspektene er like viktige som arkitekturen.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Huk Aveny 56

0287 OSLO

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
16326
m2
Bruttoareal: ca
3417
m2
Leietakere:
  • Holocaustsenteret

Les ferdigmelding fra 2005

Villa Grande. Rehabilitering og ombygging
Ferdigmelding

×