Statsarkivet i Kongsberg

Statsarkivet i Kongsberg ligger fint til i skogkanten på skrånende tomt på Raumyr nord, ca halvannen kilometer nord for Kongsberg. Fra hovedinngangen i sørvest er det flott utsikt mot byen.

Statsarkivet i Kongsberg er opprettet ved deling av Statsarkivet i Oslo og dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Statsarkivet er en del av det statlige arkivverket og har som oppgave å motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra lokale og regionale statsinstitusjoner i sitt distrikt.

Det daværende Kulturdepartementet ga i 1987 Statens bygge- og eiendomsdirektorat (i dag: Statsbygg) i oppdrag å utarbeide romprogram for et statsarkiv i Kongsberg. Prosjektet ble videreført, byggeprogram ble godkjent i 1989, forprosjekt godkjent i 1990 og byggestart 1991. Ferdig bygg ble overlevert brukerne juni 1993 og grøntanlegget ble ferdigstilt samme år.

Samlet bruttoareal er ca 45 000 kvadratmeter hvorav magasinet utgjør ca 25 000. De øvrige arealene består av kontorer, konserveringsverksteder og publikumsarealer. magasinet er et hovedelement i Statsarkivet og inneholder ca 30 000 hyllemeter med mobile kompaktreoler.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Frogs Vei 44

3611 KONGSBERG

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
10190
m2
Bruttoareal: ca
5180
m2
Leietakere:
  • Arkivverket

×