Sjømennenes minnehall

Sjømennenes minnehall i Stavern er nasjonalt minnesmerke over norske sjøfolk i handelsflåten som omkom i krigshandling under de to verdenskrigene. Minnehallen ligger på en fjellknaus ytterst mot Skagerrak og ble innviet av kong Haakon VII den 1. august 1926.

Ideen om et nasjonalt minnesmerke over norske sjøfolk som falt i 1. verdenskrig kom fra den engelske regjering i 1917, med bakgunn i avtalen om frakt av kull i krigssonene. Inntekter ble satt av til et fond, og ved Kongelig resolusjon 1919 ble et betydelig beløp satt av til å finansiere et monumentalt minne. Etter lange diskusjoner ble et valgt å lage et monument på Kruttårnkollen ved Stavern.

En arkitektkonkurranse i 1922 ble vunnet av arkitektene Andreas Bjercke og Georg Eliassen, med den pyramideformede hallen i betong, forblendet med lokal syenitt. Minnehallen sto ferdig 1926, og ble innviet av kong Haakon samme år. Etter 2. verdenskrig ble det besluttet å bruke hallen også som minnesmerke over falne sjøfolk fra handelsflåten under denne krigen.

Hallen er utsmykket av kunstneren Nic. Schiøll. Den var vært gjennom flere runder med reparasjoner og restaurering, særlig på grunn av fuktskader. Siste runde ble avsluttet i 2005, og målet om å gjøre bygningen 95% tett ble oppnådd.

Pyramideformen kan gi assosiasjon til både en mausoleum og et sjømerke. Innvendig er det en søylehall med kuppelformet tak og en krypt. I pyramidetoppen er det et lys som er synlig på lang avstand.

Les mer om historien og se navn over falne på nettsiden minnehallen.no.

Vern

Minnehallen ble forskriftsfredet i 2003, med eksteriør, interiør og spesialtegnet løst inventar. I begrunnelsen sier Riksantikvaren blant annet at den framstår «med en sjeldent høy grad av autentisitet», og fredningen skal sikre både bygningen og de kulturhistoriske verdiene knyttet til anlegget.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

3290 STAVERN

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
602
m2

×