Harvasstua

Eiendommen består av fjellstue, stallbygning og utedo. Fjellstua ligger lengst sør i Susendalen ved en gammel ferdavei over fjellet til Sverige og fungerte som overnattingssted i forbindelse med handel og ferdsel over grensa. Bilveien på norsk side slutter her. 

Fjellstua er historisk knyttet til Lappeoppsynsmannen. Han kontrollerte grenseoverskridelser i forbindelse med reindrifta fram til 1972 og hadde i tillegg eget gårdsbruk, bruksrett til skog og plikt til å dyrke opp minst et halvt mål hvert år. Fjellstuedriften inngikk i dette systemet. Fjellstuevesenet ble overført fra Landbruksdepartementet til Samferdselsdepartementet i 1945. Lappeoppsynsstasjonen ble lagt ned i 1972.

Dagens fjellstue er fra 1938. Stallen er fra 1898, men ligger ikke på opprinnelig plass. Harvasstua er et toroms tømmerhus på grunnmur av betong, uten kjeller. Taket er skifertekket. Bygningen har nyere vinduer og kledning med utvendig panel.

Bygningene forvaltes av Statsbygg og brukes av Sameskolen i Hattfjelldal. Grunnen forvaltes av Statskog.

Vern

Harvasstua er et enestående samisk og statlig kulturminne som har huset Lappeoppsynsstasjonen, og senere har vært og fortsatt er i bruk av sameskolen i Hattfjelldal. Anlegget representerer statens engasjementet i samenes nærings- og rettsforhold.

I landsverneplan for Klima- og miljødepartementet er fjellstua foreslått vernet i verneklasse 2, og stallen er foreslått fredet.

Eiendom. Forvaltes
Fjellstue

Hattfjelldal

8690 HATTFJELLDAL

Fakta

Eiendomstype: fjellstue
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
99
m2

×