Det kongelige slott

Det kongelige slott i Oslo ble oppført som kongebolig for Kong Carl Johan. Det var den danskfødte Hans Ditlev Franciscus Linstow (1787-1851) som hadde fått oppdraget med å tegne Slottet som ble overtatt av Hoffsjefen på vegne av Kong Oscar I den 15. mars 1849. Den offisielle innvielsen fant sted 26. juli samme år. 

Det kongelige slott eies av staten og stilles til disposisjon for landets statsoverhode. Det er bolig og arbeidsplass for Kongefamilien. På Slottet holder Hans Majestet Kongen statsråd, tar imot audienssøkende og holder offisielle middager. Utenlandske statsoverhoder som kommer til Oslo på statsbesøk, bor på Slottet. 

Statsbygg har ansvar for ytre vedlikehold, tekniske installasjoner og byggemeldingspliktige arbeider. Det kongelige hoff har ansvaret for drift og løpende indre vedlikehold av bygningsmassen på eiendommene og av parkanlegg.

Slottsgartneriet

Det første slottsgartneriet fra 1850-årene lå der hvor Stallbygningen med ridehus ligger i dag. Gartneriet ble i 1878 flyttet til det mer solrike Sommerroløkken hvor det ligger i dag. Arkitekt Georg Bull tegnet den nye gartnerboligen. Bygningen kalles i dag Palmehuset. Etter hvert ble det bygget et veksthus i forlengelsen av Palmehuset og senere anlagt et større glassveksthus i tradisjonell utforming. På slutten av 1990-tallet ønsket man å foreta en opprustning og i 2000 sto det nye veksthuset ferdig.

Slottsgartneriets veksthus ble påtent og brant ned i september 2003. Det ble igangsatt prosjektering av et nytt veksthus, tilsvarende det som brant. Det nye veksthuset med lagerfasiliteter sto ferdig 1. november 2004 med samme arkitektoniske utforming som det opprinnelige bygget. Les mer i ferdigmeldingen.

Slottsplassen

Statsbygg foretok i 2012-2013 en rehabilitering av Slottsplassen inklusive Slottsbakken, i tett samarbeid med Oslo kommune, Riksantikvaren og Det kongelige hoff. Bakgrunnen for prosjektet var de tilbakevendene problemene med bl.a. avrenning av grus, tetting av sluk og overvannsledninger med påfølgende forurensning samt skader på overflaten og støvproblemer i tørt vær. Les mer i ferdigmeldingen. 

Eiendom. Forvaltes
Kongelig eiendom

0010 OSLO

Fakta

Eiendomstype: kongelig eiendom
Tomteareal: ca
220768
m2
Bruttoareal: ca
28304
m2

×