Bygdø Kongsgård, øvrige bygningar/areal

Eigedommen Bygdø Kongsgård ligg på Bygdøy i Oslo og er på i overkant av 2000 daa. I tillegg til hovudbygningen og Oscarshall (sjå eigne sider) består eigedommen av ca. 60 bygningar og fleire friluftsområde.

Kong Carl Johan (1763–1844) ønskte at innbyggjarane i Christiania skulle ha ein folkepark på linje med andre europeiske hovudstader. Han kjøpte fleire eigedommar til formålet på dåverande Ladegaardsøen, og området blei utover på 1800-talet svært populært.

Ladegaardsøens Hovedgaard fekk i 1878 namnet Bygdø Kongsgård, og etter ei nedgangstid på starten av 1900-talet blei området igjen populært i mellomkrigstida.

Med verknad frå 1. januar 2004 sa H.M. Kong Harald frå seg disposisjonsretten til store delar av eigedommen. Norsk Folkemuseum driv no gardsbruket, og Norsk Folkemuseum og Statsbygg forvaltar eigedommen i fellesskap.

I tillegg til bygningar og areal knytte til gardsbruket og gartneriet er desse ein del av eigedommen: Sæterhytten, Dronningberget, Rohdeløkken, Hengsengen og Hengsåsen, Strømsborg, Villa Gjøa, Bygdøy sjøbad, Paradisbukta, Skogvokterboligen og Thulstrupløkken.

Vern

Eigedommen blei freda som kulturmiljø gjennom kongeleg resolusjon i februar 2012. Hengsåsen og Dronningberget blei samtidig verna som naturreservat. Hovudbygningen og Oscarshall med kvar sin tilhøyrande park/hage er unntatt fredinga; H.M. Kongen disponerer framleis desse, og dei er normalt ikkje opne for allmenta. 

Eiendom. Forvaltes
Kongelig eiendom

0287 OSLO

Fakta

Eiendomstype: kongelig eiendom
Tomteareal: ca
899612
m2
Bruttoareal: ca
9531
m2
Leietakere:
  • Kajakk og Fritid As

×