Songli forsøksgård

Songli forsøksgård er Statsbyggs største i utstrekning med sine 78 000 dekar, og ligger i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag. Gården ligger på 300 m.o.h. fritt og uten andre nærliggende gårder mellom Songsjøen og Våvatnet. 

Songli ble i sin tid samlet av forretnings- og industrimannen Christian Thams. Han kom først til dette området i forbindelse med vassdragsrettigheter til kraftproduksjon for drift av Norges første elektrisk drevne jernbane, Thamshavnbanen. Thams fattet interesse for, og så muligheten til, å samle mange utmarksteiger til en stor eiendom, som kunne bygges ut med Songli som hovedsete. Her skapte han sitt eget jaktparadis, hvor han inviterte prominente gjester som prins Albert av Monaco med flere. Dette dannet grunnlaget for etableringen av Songli Jaktklubb, stiftet i 1907.

Staten overtar Songli

I 1945, ved utgangen av 2. verdenskrig tok Departementet for fiendtlig eiendom beslag i disposisjonsretten for eiendommen da de fleste av aksjonærene var nazister. I 1951 ble det besluttet at staten skulle kjøpe eiendommen, og aksjekapitalen på 525.000 kroner ble innfridd. Statens formål med kjøpet var at «Songli skal være en forsøksgård for viltforskning og viltpleie». Hjemmelen til eiendommen ble lagt under daværende Miljødepartementet og forvaltningsansvaret til Direktoratet for naturforvaltning.

Ved innføringen av Husleieordningen i 1993, ble samtlige gårds- og bruksnumre for eiendommen overført til Statsbygg. Fram til 2012 var Miljødirektoratet leietaker av bygningene, og har ivaretatt mye av forvaltningsansvaret for eiendommen. Denne leieavtalen ble etter utløp ikke fornyet.

Songli i dag 

​Den store eiendommen i Orkdal strekker seg også inn i Snillfjord kommune. Eiendomskomplekset er sammensatt av 87 eiendomsnummer som berører 30 gårdsnummer. Selve gårdsanlegget Songli består altså av tilsammen ca 30 bygninger med stort og smått. Dette er både nyere og eldre bolighus, bygninger innredet for forskere med kontorer og overnattingsmulighet, slakteri, ulike driftsbygninger.

Bygningsmassen utgjør et helhetlig miljø, men den enkelte bygning har gjennomgått mange endringer gjennom tiden slik at autentisiteten fra Thams-perioden er relativt lav.

Vern

Flere av bygningene er vernet i forbindelse med Klima- og miljødepartementets landsverneplan. Seks hytter og uthus i utmarka er fredet. Fredningen omfatter eksteriørene, samt interiørene i fire av dem. Ytterligere 11 bygninger er vernet i verneklasse 2. Dette omfatter hovedbygning og andre våningshus, seterhus, driftsbygning, hytter og uthus. Eksteriørene, interiør i to av bygningene og noe uteareal er vernet.

Formålet er å sikre Songli som et bygnings- og kulturhistorisk viktig eksempel på en tradisjonell fjellgård med lang historie og sammensatt bygningsmiljø.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Songli

7300 ORKANGER

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
76481300
m2
Bruttoareal: ca
2434
m2

×