Eidsvoll 1814, Rikspolitisk senter

De fleste forbinder denne eiendommen med Eidsvollsbygningen hvor Riksforsamlingen møttes våren 1814 for å velge prins Christian Fredrik til konge, og skrive og vedta en grunnlov for et selvstendig Norge. Bygningen var den gang bolig for Carsten Anker, bestyrer på Eidsvoll Jernverk. Han hadde kjøpt jernverket inkludert denne bygningen i 1794, utvidet den noe og innredet den til en topp moderne bolig etter datidens smak og moter. Riksforsamlingen hadde sine møter i det uferdige rommet som skulle bli husets festsal.

Carsten Anker gikk konkurs i 1822, og jernverket ble overtatt av engelske kreditorer. I 1837 ble hovedbygningen og de to paviljongene på vestsiden kjøpt tilbake til norsk eierskap for innsamlede midler, og i 1851 ble disse bygningene gitt i gave til Stortinget.

Restaureringer

Eidsvollsbygningen har vært istandsatt eller restaurert til 50-, 100- og 150-årsjubileene for grunnloven. Undersøkelser viste imidlertid at disse arbeidene har endret bygningen, spesielt innvendig.

Til 200-årsjubileet i 2014 ble det derfor gjort en omfattende restaurering basert på grundigere forundersøkelser. Ved jubileet framsto bygningen med eksteriør og store deler av interiøret tilbakeført. I Rikssalen og en del andre rom kunne man basere seg på funn i bygningen, og reetablere farger og dekor slik de faktisk var i 1814. I andre rom er utførelsen basert delvis på plantegninger og skriftlige beskrivelser, og delvis på farger og mønstre som finnes i tilsvarende bygninger fra samme tid. I kjelleren med kjøkken og rom for tjenerskapet ble alle vegger revet på slutten av 1800-tallet. Nå er vegger bygget opp igjen der de var, og vestre del av kjelleren er innredet på tidstypisk vis. I østre del vises i stedet arkeologenes funn av gulv og murer fra tiden før Carsten Anker.

Paviljongene på vestsiden ble også restaurert til 2014. Parken ble istandsatt uten å endre utformingen. I tillegg til de nevnte bygningene består eiendommen av demokratisentret Wergelands hus, ferdigstilt 2005, tegnet av arkitektene Lund Hagem AS. Videre finnes konservatorboligen og vognremissen.

Vern

Hovedbygningen og paviljongene er fredet.

Eidsvoll 1814

Museet Eidsvoll 1814 med Rikspolitisk senter er en avdeling av Norsk Folkemuseum, og tilbyr omvisninger i Eidsvollsbygningen samt diverse arrangement i Wergelands hus.

Les mer på deres nettsider.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Magovegen 13

2074 EIDSVOLL VERK

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
46190
m2
Bruttoareal: ca
5134
m2
Leietakere:
  • Norsk Folkemuseum

×