Kongens gate 93

Kongens gate 93 ligger på Kalvskinnet i Trondheim, en bydel med gammel institusjonsarkitektur, innenfor elveslyngen i Trondheim. Den gunstige beliggenheten mellom Skansen og Midtbyen er årsaken til at bydelen fra tidlig historie er bebygget med viktige institusjoner for byens befolkning.

Utbygging av eiendommen startet med det borgerlige sykehuset i 1805. Det ble finansiert av Thomas Angells stiftelser, og hadde likhetstrekk med militærsykehus fra 1700-tallet. Det ble i praksis et fattigsykehus fram til 1843, da det ble løst fra Fattigkassa og ble omdøpt til Trondhjems Communale Sygehus.

I 1829 ble det militære sykehuset oppført mot Erling Skakkes gate, og fungerte i rollen fram til 1844. Da inngikk Forsvaret, amtet og byen en avtale om å samkjøre driften og ta imot pasienter fra det som i dag er Sør-Trøndelag fylke. Vaskeribygningen som kom i 1847 ble også brukt av denne virksomheten.

Forholdene ved det kommunale sykehuset ble sett på som svært utidsmessige allerede på slutten av 1800-tallet, og i 1902 ble den ordinære sykehusdriften flyttet til nybygg på Øya. Det gamle anlegget fungerte som reservesykehus fram til 1969.

Les mer om Kalvskinnet.

Statsbygg overtok eiendommen i 1994. I dag er bare mindre deler av arealet leiet ut.

Vern

Bygningene, samt uteområdet, er vernet i reguleringsplan. Alle tre bygningene ble foreslått fredet i Statsbyggs landsverneplan, og Riksantikvaren fattet vedtak om vern av det gamle sykehusområdet 21. september 2018 . Hensikten med vernet er å sikre et godt bevart institusjonsanlegg fra norsk helse- og omsorgshistorie, og en sentral del av det verdifulle kulturmiljøet på Kalvskinnet i Trondheim.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Kongens Gate 93

7012 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
4000
m2
Bruttoareal: ca
2497
m2

×