Statsarkivet i Kristiansand

Statsarkivet ligger i Prestheia i Kristiansand, et område som er regulert til offentlige formål. Bygningen ligger fint til i terrenget: på en skrånende tomt, foran en kolle i et lett hei-/skogsterreng. 

Statsarkivet i Kristiansand startet sin virksomhet i 1935. Allerede i 1960 ble det vurdert å flytte virksomheten og blikket falt etter hvert på Prestheia. Forsvaret hadde imidlertid øvingsfelt i området og det var først i 1984 at det kom til enighet om sivil bruk av eiendommen. Andre utbygginger i arkivverket var dessuten kommet foran i køen og det var derfor først i 1991 at prosjektet var tilbake på sporet.

Bygget sto ferdig til innflytting i september 1997. Arkitekt var SMS Arkitekter.

Bygget er et offentlig arkiv og har to deler: en magasindel og en publikumsdel. Magasindelen er utført med spesielle krav til tetthet mot fukt, stråling mm. Den massive magasinfløyen er av areal- og sikkerhetsmessige grunner sprengt inn med ryggdekning mot kollen. 

Statsarkivet i Kristiansand er arkiv for lokale og regionale dokumenter i Aust- og Vest-Agder.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Märthasv. 1

4633 KRISTIANSAND S

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
18597
m2
Bruttoareal: ca
4027
m2
Leietakere:
  • Arkivverket

×