Statsministerboligen

Eiendommen ligger i villastrøket bak slottet, anlagt av slottsarkitekt Linstow, og grenser mot regjeringens representasjonsanlegg med felles hage. 

Boligen er bygget i 1889 som en leiegårdsvilla, tegnet av arkitekt Henry Bertram Bucher, med fasadedekorasjoner av Gustav Vigeland, i likhet med nabobygningen Riddervolds gate 2 som hadde samme byggherre og arkitekt. Byggearbeidet skal ha vært gjort i to trinn, med en annen arkitekt for det andre trinnet. Allerede før staten kjøpte eiendommene var det etablert en tunell mellom bygningene.

Staten kjøpte begge eiendommene i 1996, og innlemmet Riddervolds gate 2 i Regjeringens representasjonsanlegg som allerede omfattet Parkveien 45. Boligen i Inkognitogaten 18 gjennomgikk en omfattende rehabilitering. Branner i deler av interiørene i 2001 og 2004 førte til ny rehabilitering. I tillegg ble det oppført et moderne tilbygg mot hagen, tegnet av RiK Arkitektur AS. Eiendommen ble ferdigstilt som statsministerbolig i 2008.

Vern

Bygningen ble regulert til spesialområde bevaring i 1988, som del av reguleringen for hele boligområdet bak slottet. I landsverneplan for Kommunal- og moderniseringsdepartementet er bygningen klassifisert i verneklasse 2. Formålet med vernet er å videreføre eksisterende vern.

Eiendom. Forvaltes
Regjeringsbygg

Inkognitogata 18, Parkveien 45

og 47, Riddervoldsgt. 2

0256 OSLO

Fakta

Eiendomstype: regjeringsbygg
Tomteareal: ca
503
m2
Bruttoareal: ca
1520
m2
Leietakere:
  • Utenriksdepartementet

×