Oslo bispegård

Oslo bispegård ligger på ruinene til Olavs-klosteret, og brukes i dag som kontorer og representasjonslokaler for både Oslo bispedømme og Den norske kirke.

Fram til midten av 1500-tallet residerte Oslos biskop i den gamle bispegården som var lokalisert der Oslo ladegård ligger i dag. Ved reformasjonen fikk biskopene en mindre selvstendig rolle, nå som embetsmenn under kongen i Danmark. Biskopen i Oslo måtte etterhvert flytte ut av "den gamle bispegården". Etter en ombygging av Olavsklosteret i 1623, ble østfløyen i klosteret omgjort til hovedfløy i bispegården. En storbrann i Oslo i 1624 berørte ikke bispegården.

På grunn av forfall ble bispegården lagt ut til salg i 1874, men ingen kjøpere meldte seg. Etter vedtak i Stortinget i 1882 ble alt unntatt middelalderdelen revet. I 1883-84 ble den nåværende bygningen oppført i nygotisk stil, med en del av klosterets fløy som kjeller, etter tegninger fra arkitekt Henrik Thrap Meyer. Huset har etter den tid vært både privatbolig og kontor for Oslos biskop, samt representasjonslokaler.

Statsbygg ferdigstilte i 2000 en ombygging, rehabilitering og restaurering av Oslo bispegård, i samarbeid med Riksantikvaren. Ved renoveringen ble det oppdaget et lag med tømmerrester fra middelalderen. Dette førte til arkeologiske utgravinger som avdekket flere lag med bygninger, rester etter bybranner og Olavsklostrets kirkegård.

I dag er tre rom fra det gamle klosteret bevart i kjelleren i østfløyen. Her ser vi et av de første anleggene som viser bruk av tegl som bygningsmateriale. Her er det også dekor på veggene. I 1968 ble ble et av rommene gjort om til et eget kapell for bispegården.

Vern

Bispegården ble formelt fredet i 1994. Formålet var å bevare interiør og eksteriør både i hovedstruktur og detaljering.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

St.Halvards Plass 3

0192 OSLO

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
1291
m2
Bruttoareal: ca
2144
m2
Leietakere:
  • Den Norske Kirke

Les ferdigmelding fra 2000

Oslo bispegård
Ferdigmelding

×