Operaen i Bjørvika

12. april 2008 åpnet det nye operahuset i Bjørvika med åpningsgalla og 2000 gjester fra inn- og utland. Et åtte år langt byggeprosjekt, med Statsbygg som byggherre, var avsluttet - før tiden og innenfor budsjett. 

Bygningen som huser Den norske opera og ballett, er resultatet av lange prosesser, særlig med diskusjoner om lokalisering. Etter at tomtevalget i Bjørvika var avgjort ble det utlyst åpen internasjonal arkitektkonkurranse. Rundt 240 deltakere leverte utkast, og det var enorm publikumsinteresse for utstillingen som viste alle prosjektene. Arkitektkontoret Snøhetta ble til slutt utpekt som vinnere, og fikk oppdraget med å prosjektere. Bygningen ble ferdigstilt etter planen i god tid før åpningen i 2008.

Statsbygg står i dag som eier og utleier av operabygget.

Bygget 

  • Operahuset har en samlet gulvflate på 38.500 m² fordelt på rundt 1100 rom.
  • Det er to store saler med henholdsvis 1350 og 400 plasser.
  • På inngangsplan er foyeren med restaurant- og kafelokaler, garderobe og butikk. Foyeren er avgrenset mot de indre områdene med en bølgende vegg i eik.
  • I tillegg finnes, foruten kontorer, blant annet prøvesaler og produksjonslokaler med verksteder for alle håndverksfagene som må til for å lage kulisser, kostymer og rekvisitter. Både innvendig og utvendig er operaen kledd med plater av hvit Carrara-marmor.
  • Lysekronen i Store sal er Norges største med en diameter på 7 meter og vekt 8,5 tonn. Den er designet av Snøhetta i samarbeid med Hadeland Glassverk. Foruten å gi lys til salen fra ca. 8000 lysdioder, fungerer den som en akustisk reflektor. 

Publikum framhever de mange mulighetene som den avanserte sceneteknikken gir, og akustikken har fått mye ros. Men et enda større antall besøker operataket, som har blitt et eget byrom og et svært attraktivt sted i byen, enten man bare ser på utsikten eller er på en av de mange konsertene som arrangeres på operataket hvert år. Bygningens status som en internasjonal attraksjon går klart fram av omtalen i Lonely Planet.

Kunsten

Det var et eget utsmykkingsutvalg for det nye operahuset og utvalgets kunstprogram omfattet åtte kunstprosjekter. Disse spenner fra de helt bygningsintegrerte hvor kunstnerne arbeidet tett sammen med arkitekten, via kunst som er delvis integrert i operahuset, til autonome verk som presenteres utenfor bygningen. Gjennomføringsansvaret for kunstprosjektet lå hos Kunst i offentlige rom, KORO.

Les om de åtte kunstprosjektene på KOROs nettsider.

Nasjonale og internasjonale priser

Operaen i Bjørvika har fått en rekke internasjonale og nasjonale arkitekturpriser, blant annet pris for beste kulturbygg ved World Architecture Festival, Mies van de Rohe-prisen  i 2009 (EUs pris for beste samtidsarkitektur), The European Prize for Urban Public Space i 2010 og Houens fonds diplom i 2012 (Norges eldste og mest prestisjefylte arkitekturpris). Les mer om arkitekturpriser til Operaen.

Operaen har høstet andre priser også. Senest i 2014 ga Europarådet Operahuset i Bjørvika en pris for god tilgjengelighet. Les vår nyhet om tildelingen.

Vern

Bygningen er fredet av Riksantikvaren, som i sin begrunnelse for fredningen blant annet sier at Operabygget på kort tid har "...blitt både et symbol og en attraksjon som ved sin fysiske utforming har tilført en ny dimensjon i opplevelse og bruk av operabygg."

 

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Kirsten Flagstads Plass 1

0464 OSLO

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
29241
m2
Bruttoareal: ca
50026
m2
Leietakere:
  • Den Norske Opera og Ballett

×