Oscarshall

Oscarshall ligger langs Frognerkilen på Bygdøy. Bygningen eies av staten og er stilt til disposisjon for Kongen. 

Oscarshall brukes ikke lenger som bolig av kongefamilien, men har i over hundre år fungert som museum for publikum. Forvaltningen av eiendommen er delt mellom Statsbygg og Det kongelige hoff.

Slottet ble tegnet av den danske arkitekten Johan Henrik Nebelong for kong Oscar I. Oscarshall ble solgt av Kong Karl IV til den norske staten i 1863 og har siden stått til disposisjon for det norske kongehuset.

Bygningen anses som en av de viktigste nygotiske profane bygningene i Norge. Arkitekturen er inspirert av engelske nygotiske slott.

I 2005-2009 gjennomgikk Oscarshall en omfattende restaurering i regi av Statsbygg. Prosjektet krevde en helt spesiell håndverksekspertise, slik man hadde da bygningene i sin tid ble oppført. Arbeidene omfattet både utskifting av skadde og dårlig utførte partier i bygningene, og tilbakeføring til originale farger og overflater så langt det lot seg forsvare.

Eiendom. Forvaltes
Kongelig eiendom

Oscarshallveien 11

0287 OSLO

Fakta

Eiendomstype: kongelig eiendom
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
1585
m2

×