Regjeringskvartalet, Teatergata 5

Teatergata 5 er nærmeste nabo til det nyeste av bygningene i Regjeringskvartalet, R6.

Det er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS som holder til i Teatergata 5.

I 2013 fikk Statsbygg i oppdrag av Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet å foreta en ombygging og innvendig oppussing av Teatergata 5, nærmeste nabo til Regjeringsbygg 6 (R6).

Prosjektet omfattet etablering av gode og effektive lokaler for DSS. Tekniske anlegg ble fornyet og forsterket, brannsikringsforhold og universell utforming ivaretatt.

Gavlen mot Teatergata 3 ble gitt ny, isolert kledning og det ble bygget en ny utvendig branntrapp på nordsiden av bygget som gir rømningsvei via plassen foran R6.

Eiendom. Forvaltes
Regjeringsbygg

Teatergaten 5

0180 OSLO

Fakta

Eiendomstype: regjeringsbygg
Tomteareal: ca
649
m2
Bruttoareal: ca
2886
m2
Leietakere:
  • Drpartementenes Sikkerhets- og Serviceorg. (Dss)

×