Najadens Minde

Najadens Minde er minnesmerket over de falne ved det historiske sjøslaget i Lyngør i 1812, og ligger på øyas østre spiss, med utsikt til Lyngørsundet hvor den dramatiske hendelsen fant sted.

Najadens Minne ligger innerst i ei bukt nordøst på Askerøya. Najadens Minne er en minnelund over Slaget ved Lyngør i 1812 da det dansk-norske krigsskipet «Najaden» ble senket ved Lyngør. 

Bautaen står på ei grasslette inn fra stranda, omgitt av blandet trevegetasjon.

Les om det dramatiske slaget ved Lyngør i Wikipedia.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

4910 LYNGØR

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
2361
m2
Bruttoareal: ca
0
m2

×