Regjeringskvartalet, G-blokk

G-blokken, hvor Finansdepartementet i dag holder til, sto klar til bruk i 1906. G-blokken var det første byggetrinnet i Regjeringskvartalet.

G-blokken, hvor Finansdepartementet i dag holder til, sto klar til bruk i 1906. Arkitekten var Henrik Bull. G-blokken var det første byggetrinnet i Regjeringskvartalet, og var opprinnelig én fløy i et større byggekompleks. På grunn av dårlig økonomi i mellomkrigstiden måtte planene om å fullføre prosjektet skrinlegges. 

Til regjeringsbygningen jobbet Bull innenfor et stiluttrykk hentet fra renessansen med detaljer i art nouveau'ens organiske formspråk. Han var opptatt av symboluttrykket i arkitekturen, og valgte å kle fasadene i grovt hugget granitt. Den graderte bearbeidingen av steinen, med avtagende grovhet oppover i fasadeflaten, sørger for at bygningen ikke virker trykkende tung. I endefasadene, og i interiøret, er det en virtuos art nouveaudetaljering inspirert av norsk dragestilsornamentikk. Interiørene presenterer et vell av vakre delatjer, fra dørvridere via lamper og stukkaturer til fullstendige møblementer og trapperom, og gir den et helt spesielt særpreg. 

Bygningen ble hedret med arkitekturprisen Houens fonds diplom i 1904 som første mottaker av prisen.

Bygningen omtales som Gamle regjeringsbygning, G-blokken eller Finansdepartementet. Bygningen ble lite skadet i terrorangrepet 22. juli 2011 og ble raskt tatt i bruk igjen.

Vern

Bygningen er foreslått fredet i landsverneplan for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet er å verne et sentralt verk innen norsk jugendarkitektur, og en viktig historisk kilde om oppbyggingen av norsk sentraladministrasjon.

Eiendom. Forvaltes
Regjeringsbygg

Fakta

Eiendomstype: regjeringsbygg
Tomteareal: ca
2900
m2
Bruttoareal: ca
16811
m2
Leietakere:
  • Finansdepartementet

×