Regjeringskvartalet, R5

Regjeringsbygg 5, R5, fyller mye av kvartalet Akersgata, Apotekergata, Pilestredet. 

Regjeringsbygg 5, R5, ble oppført i 1994–96 og er tegnet av arkitektfirmaet Torstein Ramberg.

Etableringen av Ditten-kvartalet medførte riving av flere historiske bygniger; kun én ble bevart. Toga-gården, en forretningsgård fra slutten av 1800-tallet på hjørnet Akersgata/Teatergata, er integret i det store bygningskomplekset som utgjør Regjeringsbygg 5, R5. VG-bygget og Toga-gården blir stående som kvartalets hjørnemarkeringer der R5 danner midtpartiet.

Fsaden følger Akersgatas opprinnelige buede trasé. Fasaden er i granitt og marmor, metall og glass. Hovedinngangen ligger i forlengelse av aksen med lindealleen fra Høyblokken.

R5s takhøyde er tilpasset den eldre bebyggelsens gesimshøyde, slik at de øvre etasjene er tilbaketrukket. R5 inneholder fem lysgårder, den største med diameter på 24 meter. 

Vern

Bygningen er foreslått fredet i landsverneplan for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet er å verne bygningen som en viktig del av regjeringskvartalet og som en tydelig representant for tidens planleggingsidealer – en selvstendig komposisjon med sammensatte fasadetema, som tilpasser seg omgivelsene og utnytter plassen maksimalt.

Eiendom. Forvaltes
Regjeringsbygg

Fakta

Eiendomstype: regjeringsbygg
Tomteareal: ca
5990
m2
Bruttoareal: ca
48215
m2
Leietakere:
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Olje- og energidepartementet
  • Samferdselsdepartementet
  • Barne- og Likest- og Inklud.Departementet
  • Teliasonera Norge As
  • Drpartementenes Sikkerhets- og Serviceorg. (Dss)

×