Frogs vei 41, Kongsberg

Publisert 19.06.2018

Frogs vei 41 består av et tomteareal på ca 42000 kvm, og ca. 15230 kvm brutto gulvareal. 

Eiendommen ligger ca 1,5 km utenfor Kongsberg sentrum. Store grøntarealer/friluftsområder på eiendommen og i nærområdet. Flatt terreng. Statsbygg Sør forvalter også Statsarkivet på naboeiendommen.

Eiendom. Ledig lokale
Offentlig adm. og tjenesteyting

Frogs vei 41

3611 Kongsberg

×