Planforslag

Plan- miljøutvalget i Hole kommune vedtok 18. november å legge ut planforslaget for minnested ved Utøyakaia på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget består av et plankart med tilhørende bestemmelser, og planbeskrivelse. I tillegg er det en rekke vedlegg og temarapporter som trafikkanalyse, besøksanalyse osv.

Merknader til planforslaget må sendes til Hole kommune innen høringsfristen 17. januar.

Det er utarbeidet en rekke illustrasjoner til reguleringsplanforslaget. Terrengsnitt, illustrasjoner som viser avstandsvirkning og modellbilder er samlet i et kart slik at du kan se hvor illustrasjonene er tatt fra.

×