Planforslag

Planforslaget består av et plankart med tilhørende bestemmelser, og planbeskrivelse. I tillegg er det en rekke vedlegg og temarapporter som trafikkanalyse, besøksanalyse osv.

Dokumentene som er publisert er foreløpige og kan bli endret som følge av kommunens saksbehandling. Det er altså ikke gitt at det er dokumentene som nå er publisert som blir lagt ut på offentlig ettersyn.

×