Prosjekteringsgruppe

Publisert 26.05.2020

Manthey Kula arkitekter har vært oppdragsansvarlige, og hatt hovedansvaret for utforming siden sommeren 2018. Prosjekteringsgruppen for detaljprosjektering består av:

- Manthey Kula Arkitekter(ARK og PGL)
- DR techn. Kristoffer Apeland AS (RIB)
- Multiconsult (RIG og RIGberg)
- Asplan Viak (VEI)
- Asplan Viak (EL)
- Asplan Viak (VA og VVS)
- Holoconsult (Lark)

×