Reguleringsplan

Hole kommunestyre har i møte 14.05.2020, sak 13/20  vedtatt reguleringsplan for minnested ved Utøyakaia. Du finner den vedtatt reguleringsplanen på denne siden. Planen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Det er også en rekke vedlegg til planen.

Du finner også reguleringsplanen samt saksdokumenter fra den politiske behandlingen på  Hole kommunes hjemmeside.

×