Pilestredet Park: Fra sykehus til ny bydel

Publisert 21.05.2014

Pilestredet Park er området i Oslo hvor Rikshospitalet lå i mer enn 100 år, fra 1883 til sykehuset flyttet til Gaustad i mai 2000. Området som er på 70.000 m² ligger mellom Ullevålsveien og Langes gate i øst, mot Nordahl Bruns gate i sør, Pilestredet i vest og mot Holberg gate og Stensberggaten i nord.

I 1992 besluttet Stortinget at Rikshospitalet skulle flyttes til Gaustad. Verdien av tomten og eksisterende bygninger skulle inngå i finansieringen av et nytt Rikshospital.

På bakgrunn av dette gjennomførte Statsbygg en idé-konkurranse for området. Førsteplassen gikk til Arkiforum, nå Spor Arkitekter, med forslaget “Hospitality”.

Det var Statsbygg og Oslo kommune som la føringer for utviklingen av området basert på byøkologiske prinsipper. Prosjektet skulle knytte sammen de beste løsningene på miljøområdet til en helhet, slik at Pilestredet Park skulle fremstå som et ledende eksempel på bærekraftig byutvikling

Da Statsbygg overtok det gamle Rikshospitalet i oktober 2000 bestod eiendommen av 30 bygninger. De eldste bygningene var oppført i 1880-årene, men det hadde blitt bygget nytt i området helt frem til 1990-tallet. Noen av sykehusbygningene hadde antikvariske og arkitektoniske verdier som tilsa bevaring, men rundt halvparten av bygningene var i dårlig teknisk stand og uten spesielle bevaringsverdige elementer. Disse bygningene ble revet, enten av Statsbygg, som dermed solgte byggeklar tomt, eller av utbygger.

I Pilestredet Park har en helt ny bydel tatt form: en bilfri, grønn oase, åpen for alle, med ca. 1500 boliger, kontorer, næringsvirksomhet og undervisning, kun en kort spasertur unna det yrende livet i byens sentrum. 

Statsbygg har hatt ansvaret for å gjennomføre utbyggingen av infrastruktur og fellesareal i området. Fellesareal utgjør rundt 23 000 kvadratmeter og et ferdig opparbeidet felles uteareal har vært en medleveranse ved salgene. Driften av fellesarealene skal besørges av de som til enhver tid eier eiendom i Pilestredet Park.

Statsbygg eier i dag kun Pilestredet 32, tidligere Kvinneklinikken.

Utviklingsprosjekt. Ferdige

Pilestredet Park

×