Tullinløkka-området. Konseptvalgutredning

Publisert 25.04.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Tullinløkka-området i Oslo, i tråd med Finansdepartementets kvalitetssikringsregime (KS-ordningen).

Fremtiden for Tullinløkka og omkringliggende områder har vært diskutert i mange år. Alle bygningene i området er fra siste halvdel av 1800-tallet, oppført som viktige signalbygg for kultur og som del av nasjonsbyggingen.

Når Nasjonalmuseet flytter til Vestbanen i 2019, må fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet avklares. Også leieavtalen for St. Olavs gate 32, tidligere Norges geografiske oppmåling/Statens kunstakademi, går ut om kort tid. Historisk museum skal fortsatt være på Tullinløkka og det arbeides med en endelig plan for museet.

Statsbygg har, som statlig forvalter, utredet konsepter for fremtidig bruk av bygninger og områder på Tullinløkka og i Akademihagen. Konseptvalgutredningen ble, iht planen, ferdigstilt i april 2016 og skal, sammen med den eksterne kvalitetssikringsrapporten (KS1), danne grunnlag for regjeringens beslutning om valg av konsept for Tullinløkka-området.

Konseptvalgutredningen ble presentert på møte 25. april 2016.

Utviklingsprosjekt. Pågående
Annen eiendom

Tullinløkka

0164 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ferdigstilling: April 2016
Status: Utredning
Prosjektnummer: 5101701

 

×