Konseptvalgutredning for Tullinløkka-området

Her ligger til nedlasting "Konseptvalgutredning for Tullinløkka" med 15 vedlegg. I tillegg "Alternativanalyse for KVU Tullinløkka" av Oslo Economics m.fl. for Statsbygg.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det også er kommet inn noen private innspill til arbeidet med konseptvalgutredningen. Disse er tilgjengelige på forespørsel.

×