Nasjonalt minnested ved Utøyakaia

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia, I Hole kommune. Statsbygg har fått i oppdrag å lage reguleringsplan og skisseprosjekt for minnestedet.

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia i Hole skal være et sted for å minnes, og for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner.

Minnestedets fysiske inngrep skal være verdig og vakkert, samt forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted. God involvering av den nasjonal støttegruppen etter 22. juli hendelsene, AUF, Hole kommune og lokalsamfunnet er et viktig premiss for arbeidet.

Bakgrunn

AUF og støttegruppen foreslo i februar 2017 at det nasjonale minnestedet i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, i stedet for på Sørbråten.

Statsbygg vurderte egnetheten i en rapport levert juni 2017, og konkluderte med at Utøyakaia var egnet som nasjonalt minnested. Samme måned besluttet regjeringen at det nasjonale minnested i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, og at det ikke skal etableres et minnested på Sørbråten.

23. juni fikk Statsbygg i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å lage reguleringsplan med tilhørende skisseprosjekt for nasjonalt minnested ved Utøyakaia.

Aktuelt

Skisseprosjekt

I mai 2018 valgte Statsbygg teamet som skal formgi minnestedet. I teamet inngår Beate Hølmebakk og Per Tamsen, begge arkitekter fra Manthey Kula AS, den belgiske landskapsarkitekten Bas Smets fra Bureau Bas Smets og Mattias Ekman, arkitekt og forsker innen minneteori.

Statsbygg har tro på at teamet vil bidra til å skape et verdig og vakkert minnested som vil spille på Utøyakaias stedlige og historiske kvaliteter. Teamets holdning og forståelse av stedet og prosessen gir trygghet for at de vil ivareta oppdraget på en god måte.

Vi er i slutten av utformingsfasen nå og du kan se skisser og bilder av modell under fanen dokumenter.

Vil du møte oss?

Statsbygg har montert et midlertidig kontor ved Utøyakaia. Kontoret brukes til møter, samtaler og arbeid i tilknytning til det pågående planarbeidet.

Lokalet er ikke i daglig bruk, men brukes ved behov. Om du ønsker å møte oss og se hva vi har jobbet med så langt er du velkommen innom for en prat.

Statsbygg, arkitekt og planlegger vil være tilstede følgende dager:

Onsdag 3. juli klokken 10-16 (samtidig med åpen dag på Utøya)
Onsdag 26. juni kl 15-18
Lørdag 22. juni kl 12-16
Lørdag 25. mai kl 12-17 (samtidig med åpen dag på Utøya)
Mandag 6. mai kl 12- 17
Tirsdag 30. april kl 12-17 

Disse dagene kan du komme innom uten forhåndsavtale.

Reguleringsplan

Statsbygg varslet oppstart av planarbeid i desember 2017. Forslag til planprogram har vært på høring, og ble fastsatt i Hole kommunestyre den 17. september.

Planprogrammet setter rammene for reguleringsplanen og planprosessen. Les protokoll fra behandling av planprogrammet på Hole kommunes hjemmesider

Du finner innspill Statsbygg fikk til oppstart, samt Statsbyggs vurdering av disse, ved å klikke her, eller under fanen "Dokumenter" til venstre på denne siden.

Reguleringsplanen skal baseres på et skisseprosjekt, som viser hvordan minnestedet skal utformes. Forslag til reguleringsplan vil utarbeides når skisseprosjektet er klart. 

Dokumenter og presentasjoner fra prosessen så langt finner du ved å klikke her, eller under fanen "Dokumenter" i menyen til venstre.

Spørsmål eller synspunkter kan sendes på mail til utoyakaia@statsbygg.no.

Utviklingsprosjekt. Pågående
Annen eiendom

Utøyakaia

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjekttype: Skisseprosjekt og reguleringsplan
Prosjektnummer: 1011801
Planleggingsfasen er forventet å vare frem til sommeren 2019

Mari Magnus
Seniorarkitekt
Mob. 41462849
Send e-post

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post

×